Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@eduwarszawa.pl

Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?

 

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

BIP został stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Składa się on z witryn www, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

·         stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,                  

·         strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

 

Podstawowym zadaniem strony BIP Przedszkola nr 190 w Warszawie jest prezentacja 

informacji w zakresie wynikającym z treści art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie,

lit. c i d i pkt 5 ustawy o dostepie do informacji publicznej, z uwzględnieniem specyfiki

placówki. 


 

Pokaż informacje o artykule