Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Informacje o przedszkolu => Tryb działania


Tryb działania Przedszkola określa:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2198 ze zm.)

Statut Przedszkola

Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzany przez Burmistrza Miasta na każdy rok szkolny

Regulamin Przedszkola uchwalony i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną.

 

Pokaż informacje o artykule