Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl

 

Organy  przedszkola i ich kompetencje

Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola,
2)
Rada Pedagogiczna,
3)
Rada Rodziców.


    Głównym celem działania wyżej wymienionych organów jest:

 1) współdziałanie ze sobą w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola;
 2) ustawiczna wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach;
 3) pozyskiwanie środków finansowych, dzięki którym zapewni się prawidłowe funkcjonowanie przedszkola zapewni się prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

Pokaż informacje o artykule