Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl

 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu


1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziecmi realizowana jest w przedszkolu w całym czsie jego
   pracy.


2. W ramach realizacji statutowych zadań przedszkola dyrektor organizuje zajęcia dodatkowe, które są
    dostepne dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola. Zajęcia  te finansowane
są przez organ 
    prowadzący i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

3.
Dopuszcza się możliwość organizacji odpłatnych zajęć dodatkowych pod warunkiem ich realizacji po
   godzinach pracy przedszkola.

Pokaż informacje o artykule