Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl

Do zakresu zadań logopedy należy:

1. przeprowadzanie na początku każdego roku szkolnego badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
2. diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej,
3. kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę,
4. prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
5. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci przy ścisłej współpracy
z nauczycielami oraz rodzicami,
6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
7. wspieranie nauczycieli w pracy nad rozwijaniem komunikatywnej mowy dzieci,
8. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9. wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z przyczyn organizacyjnych.

 

Pokaż informacje o artykule