Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl


Pracownicy przedszkola

1. Pracownikami przedszkola są:

   1. dyrektor,
   2. nauczyciele,
   3. logopeda,
   4. pracownicy administracji i obsługi: kierownik gospodarczy, sekretarka, pomoc nauczyciela, woźne, dozorcy, kucharka, pomoce kuchenne.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:

   1. jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania itp.,
   2. prezentowania kultury osobistej i taktu,
   3. przestrzegania praw dziecka.

Pokaż informacje o artykule