Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl

 

    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym ewidencje i rejestry, w oparciu
    o instrukcję kancelaryjną, zawierającą jednolity rzeczowy wykaz akt, uzgodniona
    z Archiwum Państwowym w Warszawie.

 

Pokaż informacje o artykule